Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Sáng 26/1, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã tiếp thân mật đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng Đoàn đại biểu Bộ …

Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Việt Nam và Lào tạo mọi điều kiện để công trình Nhà Quốc hội Lào mới bảo đảm tiến độ, chất lượng

Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Việt Nam và Lào tạo mọi điều kiện để công trình Nhà Quốc hội Lào mới bảo đảm tiến độ, chất lượng

Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Việt Nam và Lào tạo mọi điều kiện để công trình Nhà Quốc hội Lào mới bảo đảm tiến độ, chất lượng

Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Việt Nam và Lào tạo mọi điều kiện để công trình Nhà Quốc hội Lào mới bảo đảm tiến độ, chất lượng

Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Việt Nam và Lào tạo mọi điều kiện để công trình Nhà Quốc hội Lào mới bảo đảm tiến độ, chất lượng

Nhà Quốc hội Lào mới biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Việt Nam và Lào tạo mọi điều kiện để công trình Nhà Quốc hội Lào mới bảo đảm tiến độ, chất lượng

Hỏi đáp

ĐIều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Long tại hòm thư lg8412@gmail.com hỏi : Công trình có 02 tòa nhà: tòa nhà A và tòa nhà B. Toà nhà A và  tòa nhà B có móng độc lập. Tòa A có 4 tầng, tổng diện tích xây dựng là 8.500 m2; tòa B có 9 tầng, tổng diện tích xây dựng là 12.600 m2. Hai tòa nhà được kết nối với …